top of page

Polaroids

sx 70, px 70, 1998-2010

Polaroid type 100

Polaroids

type 100, 2009-2012

bottom of page