Polaroids

sx 70, px 70, 1998-2010

 

1/10

Polaroids

type 100, 2009-2012

copyright © Miriam von Holte